Fotograf: Gustav Röriksson

Kategori: Arbetsmarknad

Ingen brist på arbetskraft – än så länge

Rapporter har avlöst varandra med larm om framtida brist på arbetskraft inom den svenska sjöfarten. Vi tog tempen på årets Sjölog för att se hur rederier och studenter ser på saken.

Enligt en rapport från Transportföretagen kommer den förväntade bristen på arbetskraft inom sjöfarten att leda till stora samhällsekonomiska förluster. Det är en av flera viktiga anledningar varför sjöfartsbranschen behöver locka personal.

En möjlighet för såväl gymnasieelever som sjöfartsstudenter att träffa framtida arbetsgivare erbjuder evenemang som Sjölog och CareerEvent.

Olika tankar

På årets Sjölog pratade vi med både studenter och rederier. Många hade olika tankar och prognoser inför framtiden.

– Tidningarna skriver att det finns dåligt med sjöfolk. En del rederier vill ju också ha in folk, men man märker att de inte vill lära upp andrestyrmän. De vill direkt ha befälhavare och överstyrmän i första laget. Det är antagligen där det är dåligt med folk. Men då får man ju ta folk nerifrån och mönstra upp dem. Men jag vet att det även är dåligt med kockar, sa Edwin Johnsson, sjökaptensstudent.

Praktik ger jobb

Flera studenter vittnade om att vägen till ett jobb oftast är att fortsätta där man haft sin praktik.

– Jag tycker det märks att det är en stor efterfrågan, det märks genom att de vill att man ska komma tillbaka till båten man haft praktik på, sa Alexandra Andersson, sjökaptensstudent.

Hon fick medhåll av sin klasskamrat Maja Lundberg:

– Det är sant, jag fick sommarjobb på den båten jag hade praktik på.

På till exempel Wallenius har man haft goda erfarenheter av det tillvägagångsättet.

– När vi haft ett rekryteringsbehov tidigare är det just elever som gjort praktik på våra fartyg, det är den största rekryteringsgrunden och det är otroligt värdefullt. Vi har någon som känner till företaget och våra fartyg och vi har ett omdöme efter praktikperioden, så det är det viktigaste, sa Helen Axelsson, HR-business partner på Wallenius Marine.

Olika behov

De tillfrågade rederierna ser olika på sin rekryteringssituation, däremot är det få som i nuläget nyanställer. Stena Line gick i dagarna ut med att de behöver 450 sommarvikarier på sina fartyg, inom flera personalkategorier.

– Vi rekryterar runt 450 sommarvikarier till driften och kockar, värdar och till cateringen, sa Embla Brodin Larsson, project lead sea recruitment på Stena Line.

Hon berättar att de ser färre ansökningar än tidigare år men erfarenheten är att alla platser blir fyllda i slutänden.

Drygt 20 behövs

– Behovet av nya befälhavare är i år inte lika stort som tidigare år.  Vi har många befälhavare som kommer tillbaka från studier, andra jobb, tjänstledigheter. Även internt har flera avancerat till styrmän och befälhavare. Däremot är vårt behov av lättmatroser och jungmän större i år. Vi behöver drygt 20 nya medarbetare på däck i sommar, sa Maria Roosemark, HR-koordinator på Styrsöbolaget.

Framtiden

På grund av de, enligt Transportföretagen, kommande pensionsavgångarna och krympande grupper i sjöbefälsklasserna har flera olika branschaktörer lanserat olika projekt för att locka fler till sjöfartsbranschen.

– Jag tror att man måste göra som i somras med Sjöfartskonvojen, mer sådana typer av insatser för att hitta en målgrupp tidigt i åldrarna. Men det är en av utmaningarna, att komma på hur man ska nå nya intressenter, sa Helen Axelsson.