Inga tyska lånegarantier till KG-sällskapen

Den tyska regeringen kommer inte att erbjuda de krisdrabbade KG-sällskapen (kommanditbolag) statliga lånegarantier. Sällskapen har beställningar på varv i Sydkorea och Kina till ett sammanlagt värde av USD 36,8 miljarder, rapporterar Lloyd’s List.Den tyska regeringen kommer heller inte att möta kraven från sydkoreanska varv om statliga garantier för fördröjda betalningar och för senareläggningar av leveranser.Tyska aktörer är de största investerarna i containernybyggen, totalt rör det sig om 37 procent av alla beställda containerfartyg. Majoriteten av fartygsbeställningarna är beroende av kapital från KG-sällskapen.