Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Inga järnvägsvagnar Stockholm–Åbo 2012

I 22 års tid har järnvägsvagnar transporterats på färjeleden Stockholm–Åbo. Inkommande årsskifte upphör dessa och tågfärjan Sea Wind tar därefter enbart gummihjulsfordon.

Sea Wind ägs av Tallink och fortsätter oförändrat sin trafik för Tallink Silja. Järnvägstransporterna på linjen har skötts av SeaRail Oy, som ägs till lika delar av svenska Green Cargo och finländska VR Group.

Enligt VR Group beror nedläggningen av SeaRail-transporterna över Ålands hav på minskande volymer och svag lönsamhet.

– En förutsättning för lönsamma järnvägstransporter är tillräckligt stora transportpartier, bekräftar Erik Söderholm, chef för VR Groups logistikdivision.

Från VR Group meddelar man vidare att SeaRails båda ägare var enhälliga i sitt beslut. SeaRails anställda i Finland har varslats om uppsägning.

SeaRails vd Krister Sigfrids säger till Sjöfartstidningen att det inte finns något annat alternativ än att upphöra med järnvägstransporterna på färjan eftersom VR fokuserar på stora godspartier.

– VR kommer att införa vissa begränsningar i sin trafik som gör att det i praktiken blir omöjligt för oss att trafikera med järnvägsvagnar i Finland. Då är det heller ingen idé att ta dem över med tågfärja till Åbo.

Sigfrids anser att järnvägsvagnen är en bra lastbärare med stor kapacitet för många typer av gods.

– Det har knappast varit något fel på vårt koncept i sig, utan nedgången har snarare berott på olyckliga omständigheter. Men den direkta orsaken till att vi lägger ned nu är nog de nya reglerna som börjar gälla efter årsskiftet.

Sigfrids säger att den nedåtgående trenden började för flera år sedan.

– Vi hade tidigare två tågfärjor. Då hade vi en god frekvens på trafiken med en kapacitet som möjliggjorde att vi också kunde serva storindustrin. När den större färjan försvann blev vår kapacitet begränsad och då tappade vi några riktigt stora kunder. Våra ägare har också effektiverat sin verksamhet, vilket har inneburit att de har haft färre tåg och då har våra transporter blivit långsammare.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.