Bauxit innehåller aluminium, järn och koppar.
Scott Horvath, USGS

IMO varnar för bauxitlast

IMO utfärdar en varning för att bauxitlast kan bli instabil och orsaka förlisning.

Relaterade artiklar

2015 gick bulkern Bulk Jupiter under med 18 man utanför Vietnam. Fartyget var lastat med bauxit och sjunkförloppet var mycket hastigt enligt vittnesmål från den enda överlevande besättningsmedlemmen. Efter olyckan begärde IMO att bauxitindustrin skulle undersöka hur bauxit beter sig under transoceana transporter. 

Dynamisk separation

Bauxitindustrin satte samman en arbetsgrupp som nyligen presenterade forskning för IMO som visar att vissa former av bauxit, framför allt sådan med stor andel små partiklar, kan bli instabil när det finns ett överskott av fukt i lasten. Bauxitlasten kan under sådana omständigheter utsättas för det nyligen identifierade fenomenet dynamisk separation. Ett lager av vätska kan då bildas ovanpå det fasta materialet i lasten, och när vätskan flyter omkring kan fartygets stabilitet påverkas med risk för förlisning som följd.

Ovanligt med olyckor

IMO konstaterar att det är ovanligt med olyckor och problem vid sjötransport av bauxit, men föreskriver i ett uppdaterat cirkulär att vissa bauxitlaster bör hanteras med extra stor försiktighet. Totalt transporteras omkring 100 miljoner ton till sjöss årligen. Bauxit används främst som aluminiumkälla. Läs mer på IMO:s hemsida.


Lämna en kommentar på "IMO varnar för bauxitlast"

Hittills finns det 0 kommentarer. Samtliga kommentarer granskas i förhand innan publicering.
Läs våra regler för kommentering!


Än så länge så har ingen kommenterat artikeln. Bli först!