Fotograf: Alfa Laval

Kategori: Regelverk | Miljö

IMO lättar på trycket för ballasthantering

Redan 2004 antog IMO konventionen om hantering av ballastvatten. Idag krävs bara underskrifter av flaggstater med totalt sex procent av världshandelsflottan för att konventionen skall träda i kraft tolv månader därefter.

Även om det nu kvarstår en hel del problemställningar, så har nu IMO:s kommitté för marint miljöskydd, MEPC, tagit ett steg mot att åtminstone minska konsekvenserna av en av dem.

Den konvention som antogs för snart tio år sedan innehåller ett antal strikta deadlines, den första så nära som vid årsskiftet 2014/2015, när fartyg skall vara utrustade med anläggning för rening av ballastvatten. Redan den första tidsgränsen omfattar tusentals fartyg vilket allt fler inser skapar ett omöjligt tryck på reparationsvarv, utrustningsleverantörer, klassningssällskap och myndigheter om alla fartyg skall vara klara i tid.

Därför har man nu beslutat att skriva en resolution där man föreslår att IMO:s generalförsamling vid sitt möte i december antar en förändring av infasningen där man skiftar ut strikta deadlines mot att installationen skall införas vid ett fartygs första planerade dockning efter datumet. Det skulle i så fall innebära en spridning av installationerna över tid som blir lättare att hantera för de inblandade.

När konventionen antogs fanns det ingen teknik framtagen för att uppfylla kraven, och fortfarande finns det ingen, i vart fall beprövad, sådan. Ett 30-tal anläggningar har godkänts av IMO, men detta har gjorts baserat på teori och laboratorietester. 

Detta handlar om stora investeringar som skall hålla ett fartygs hela livslängd oavsett eventuella ägarförändringar och osäkerheten är fortfarande stor hos rederierna om vad som gäller. Det finns flera frågor som återstår att få svar på, till exempel vad som händer om en godkänd anläggning visar sig inte fungera vid en hamnstatsinspektion. En annan är att USA flera gånger har signalerat tuffare krav. Vad händer då om USA inte kommer att godkänna en anläggning som är godkänd av IMO?

Kommentarer

 • Surgubbe

  USA är totalt hopplösa att ha att göra med. De ställer gärna sjuka krav på utlänningar men befinner sig på 1800-tals nivå själva

 • Anonymous

  Det bästa med dessa nya tokiga beslut som IMO hela tiden kommer med(man gör en lag men det finns inga fungerande verktyg att uppfylla den) är att dom träder ikraft nu i dessa dåliga tider då dom flesta redare redan befinner sig på ruinens brant så kostnaderna på dessa hamnar rakt ut åt konsumenterna!

 • Sunt Förnuft

  Det är konstigt att det kommer som en överraskning att regler skall följas. IMO kraven har funnits länge och de redare som ser framåt har redan börjat implementera systemen på sina fartyg. Det kanske är dax att även sjöfarten tar sin del av miljöansvaret.

 • Redaren

  Det kommer inte som en överraskning och det har redan länge funnits ett enkelt fungerande system som man nu går ifrån, nämligen att byta vattnet i tankarna under resan!
  Men att man nu måste istallera ett system som inte bevisligen fungerar för 350.000 USD i t.ex ett fartyg vars värde ligger under detta bara för att kunna behandla ett vatten som man tagit ombord i Halmstad och pumpar ut i Köpenhamn så är det definitift inte sunt förnut!
  Sjöfarten är ledande i miljö ansvar och ligger långt före internationellt sett gemfört med land transporter men nu då även IMO blivit korrupt så skenar det ju helt iväg tyvärr utan att det hjälper miljön på något sätt!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.