IMO får ett år till på sig om utsläppsnivåer

På EU:s ministermöte i Luxemburg lyckades miljöministrarna från Grekland, Cypern och Malta få igenom att IMO ska få ytterligare ett år på sig att ta fram åtgärder för hur sjöfarten ska minska sina utsläpp. EU kom överens om att allt arbete ska kanaliseras genom IMO och att man ska hitta en lösning senast 2010 som kan leda till beslut under 2011. EU:s miljöministrar tänker under Köpenhamnsmötet i december driva linjen att utsläppsreduceringar måste implementeras på ett globalt plan för att inte snedvrida konkurrensen. Grekland, Cypern och Malta har dock lämnat sina tidigare invändningar mot att reducera utsläppen med 20 procent från 2005 års nivåer till år 2020.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.