CMA CGM:s Marco Polo, 22.000 TEU, i Port Kelang.

Fotograf: CMA CGM

Kategori: Miljö | Container

Ikea och CMA CGM testar biobränsle

Ikea ska tillsammans med bland andra CMA CGM testa marint biobränsle och se hur det fungerar i stor skala.

Ikea Transport & Logistics Services tillsammans med CMA CGM, the GoodShipping Program och Port of Rotterdam har i dag tillkännagett sina ambitioner om att testa hållbart marint biobränsle och se hur det fungerar i stor skala, rapporterar Splash247.

Testerna påbörjas med en bunkring av marint biobränsle till ett av CMA CGM:s containerfartyg 19 mars. Enligt företagen är detta ”ett stort steg mot fossilfria oceantransporter”.

Restprodukter

Biobränslet är utvunnet helt och hålet från rester från skogsbruk och waste oil. Enligt företagen ska det innebära att koldioxidutsläppen minskar med 80-90 procent sett till hela kedjan – ”well-to-propeller” – jämfört med traditionell tjockolja.

– Genom vårt pilotprojekt vill vi visa att alternativen för att minska koldioxidutsläppen är tillgängliga i dag, säger Elisabeth Munck af Rosenschöld, head of sustainability på Ikea Global Transport & Logistics Services.

– Vi har ett ansvar att göra vår del i att minska miljöpåverkan från oceangående frakter.