IBF utökar högriskområdet

International Bargaining Forum, IBF, har deklarerat hela Adenviken som högriskområde, detta som en respons på de ökade pirataktiviteterna i området. Avtalet gäller retroaktivt från den 21 november. I oktober förklarade IBF delar av Adenviken som högriskområde. Sjömän som arbetar på fartyg som täcks av IBF-avtal ska fortsätta att få en bonus på 100 procent av sin lön när fartyget är i transit i Adenviken. Samtidigt kommer ersättningarna för dödsfall och skador också att dubblas.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.