Kategori: Folk/företag

Hur har första året varit?

– Det har varit intensivt och krävande. Verksamheten har organiserats, vi har tagit över uppgifter både från gamla Fiskeriverket och Naturvårdsverket, och personal har rekryterats.

Idag är vi runt 220 anställda. Samtidigt med allt detta har vi jobbat med att göra myndigheten känd och upplysa om vår verksamhet. I dagarna har vi dessutom flyttat in i nya lokaler i Göteborg.

Hur kommer den kommersiella sjöfarten att märka av er?

– Eftersom vi har huvudansvar för havs- och sötvatten, både vad avser hållbart nyttjande och fysisk havsplanering, så kommer vi definitivt att engagera oss i frågor som rör sjöfarten. Det kan röra alltifrån utsläpp i vatten till farledssepareringar. Vi håller på att bygga upp en enhet för maritima frågor.

Ni gav en rejäl känga åt Tjörns kommun i samband med oljeutsläppet i höstas, varför?

– De använde ett direkt olämpligt medel (ett miljöovänligt kallavfettningsmedel) i samband med oljesaneringen. De backade och slutade att använda det. De borde först ha rådfrågat vår oljesaneringsjour.

Ni puttar in en miljon i västsvenska Clean Shipping Index, varför?

– Vi tycker det är ett lovande initiativ för att få en förändring till stånd i hela sjöfartsnäringen. Förhoppningsvis kan de stå på egna ben och få ett större genomslag. Det är ju glädjande att till exempel Maersk är intresserade av systemet (Maersk Line är anslutet, red. anm.).