Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Politik

Hot om strejk i Göteborgs hamn

Nås ingen lösning mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals före 14.00 i dag utbryter strejk.

Måndagens förhandlingar mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals inleddes på morgonen och avslutades i går vid middagstid, enligt ett pressmeddelande från Hamnarbetarförbundet. Dock utan några konkreta förslag. Förhandlingarna kommer att fortsätta på tisdagsmorgonen. Om ingen lösning nås före 14.00 i dag tisdag kommer en serie punktstrejker, som förväntas stänga ner all produktion under arbetsnedläggelsetillfällena, därefter att genomföras fram till fredag förmiddag.

Påverkar hela Sverige

Enligt Sveriges Hamnar kräver Hamn 4:an att få mer än det kollektivavtal som APM Terminals har med LO-facket Transport och som gäller för alla hamnar i Sverige.

– Göteborgs Hamn är Sveriges största hamn och hanterar stora mängder gods. Om driften stoppas kommer det påverka handeln i hela Sverige och även handeln med omvärlden. Det är inte rimligt att stora investeringar i svensk infrastruktur riskeras av ständiga hot om konflikt, säger Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar.

Två fackförbund

Göteborgs hamn har, enligt Sveriges Hamnar, liksom andra hamnar i Sverige en unik avtalssituation. Det finns två konkurrerande fackförbund där det ena, Transportarbetareförbundet, har kollektivavtal och det andra, Hamnarbetarförbundet, inte har det. I Göteborgs hamn innebär det att APM Terminal har varslats om konflikt trots att företaget följer gällande kollektivavtal, samt lagar och regler.

– Här ser vi återigen hur den svenska modellen inte fungerar i hamnarna. Trots att alla hamnar omfattas av kollektivavtal är det enligt gällande lagstiftning ingen garanti för arbetsfred, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Bättre arbetsvillkor

Enligt vad Erik Helgesson, styrelseledamot i Hamnarbetarförbundet, säger till TT handlar kraven bland annat om bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

– Många små skitfrågor egentligen, säger Helgesson, till TT och fortsätter:

– Tanken är att strejken ska skapa allvarliga störningar, utan att stänga ner verksamheten helt utom korta stunder. 

Övertidsblockad

I förra veckan genomförde Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 en blockad mot inhyrning, nyanställningar och övertidsarbete på APM-terminalen.