Hoppet lever för Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar får prövningstillstånd i ärendet som gäller den planerade utbyggnaden av Värtahamnen och Frihamnen, detta innebär att Miljööverdomstolen kommer att behandla fallet. Miljödomstolen gav i februari avslag på ansökan om miljötillstånd. Stockholms Hamnar överklagade därför domen till Miljööverdomstolen.– Sjöfarten är oerhört viktig för Stockholmsregionen och det är nödvändigt att staden och hamnen har möjlighet att utvecklas sida vid sida som det är tänkt i Norra Djurgårdsstaden. Det behövs en modern hamn för de miljontals passagerare och det gods som årligen kommer till Stockholm sjövägen. Satsningen på Värtapiren lägger grunden för en ny levande stadsdel nära vattnet och för en mer miljövänlig utveckling av infrastrukturen än den nuvarande hamnen som byggdes 1870, säger Ulla Hamilton, ordförande i Stockholms Hamnar samt Miljö- och trafikborgarråd i Stockholms stad.