Hoppet lever för Norvikudden

Miljööverdomstolen kommer att ta upp frågan om en ny hamn i Norvik. I december avslog Miljödomstolen Stockholms Hamnars ansökan om tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norvikudden i Nynäshamns kommun, bolaget överklagade och får nu alltså ärendet prövat i ytterligare en instans.”I överklagandet ingår fördjupade studier som tydliggör det positiva samhällsekonomiska värdet av hamnen samt att Norvikudden är den bästa lokaliseringen både av ekonomiska och miljömässiga skäl”, skriver Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande.– Vi ser positivt på beskedet från Miljööverdomstolen och ser fram emot deras prövning av målet, säger Henrik Widerståhl, tf vd Stockholms Hamnar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.