Foto: Kasper Dudzik. Hönö 20130720. Trafikverket Färjerederiet vägfärja på Hönöleden från Lilla Varholmen till Hönö Öckerö i Bohusläns yttre skärgård. Sommartrafik med många turister i rörelse.

Fotograf: Kasper Dudzik

Kategori: Passagerarsjöfart | Miljö

Hönöfärjorna blir fossilfria

Trafikverket Färjerederiet startar nu omställningen till fossilfri färjedrift. Först ut är Hönöledens fyra färjor. 

I september kommer de fyra färjorna som trafikerar Hönöleden att börja köras på biodieseln HVO – Hydro treated Vegatable Oil. Hönöfärjorna står, enligt Färjerederiet, för den högsta dieselförbrukningen av rederiets samtliga färjor.

Rejäl minskning av koldioxid

Man räknar med en minskning på 6.000 ton koldioxid per år, vilket är en betydande andel av det totala utsläppet på 33.000 ton koldioxid från färjorna på de statliga lederna. 

– Vi har ökat takten på våra miljöåtgärder. För de frigående färjorna ser vi över fossilfria alternativ. Vi bygger en frigående eldriven färja, med en kapacitet för 80 bilar ombord, och vi elektrifierar våra lindrivna färjeleder, förklarar rederichef Anders Werner.

Utvärderas

Övergången till HVO från dagens miljödiesel ska enligt rederiet vara en okomplicerad operation eftersom motorer och bränsletankar fungerar med det nya bränslet och inte behöver byggas om. Efter två år ska projektet utvärderas. 

– Jämfört med transportsektorns totala utsläpp av växthusgaser står Färjerederiet för en liten andel, men om Sverige ska uppnå klimatneutralitet behöver även färjedriftens utsläpp minskas, säger Anders Werner.

Fossil diesel

HVO är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från till exempel slaktavfall. HVO är kemiskt lik fossil diesel och kan blandas i diesel eller användas istället för diesel i dieselmotorer. Utsläppet av växthusgaser minskar med upp till 85 – 90 procent, vid användning av HVO istället för vanlig diesel. Även partikelutsläpp minskar. Hönöleden är Sveriges mest trafikerade vägfärjeled. Förra året transporterades 3,2 miljoner fordon på leden.