Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Ekonomi

Höjda farledsavgifter nästa år

Sjöfartsverket höjer farledsavgifterna nästa år – kan komma att höjas med upp till 13,5 procent i ett värstascenario. Samtidigt skjuts införandet av den nya avgiftsmodellen upp till den 1 januari 2018.

Orsaken till att den nya avgiftsmodellen inte kommer att införas förrän den 1 januari 2018 och inte redan 2017 uppges vara att det finns en osäkerhet kring den så kallade EU-notifiering som krävs för att modellen kan tas i bruk. Samtliga nya regler som kan påverka den fria rörligheten inom EU måste nämligen godkännas av EU-kommissionen för att det inte ska uppstå några nya handelshinder.

– Processen har tagit längre tid än vi trodde, vilket vi givetvis fått rätta oss efter. Så under 2017 gäller alltså samma avgiftsmodell som i nuläget, säger Ove Eriksson, direktör för affärsavdelningen vid Sjöfartsverket, till Sjöfartstidningen.

”Positivt”

Uppskjutningen av införandet glädjer Rikard Engström, vice vd med ansvar för näringspolitik vid Föreningen Svensk Sjöfart.

– Ja, det ser vi bara som positivt. Med tanke på den kritik som den nya modellen fått från oss i branschen och från olika myndigheter hoppas och förutsätter vi nu att man tar tillfället i akt och ser över den nya modellen ytterligare.

Enligt Rikard Engström är man från Svensk Sjöfarts sida i grunden positiv till att det införs en ny avgiftsmodell som gynnar miljövänlig sjöfart, men då gäller också att den utformas ”på rätt sätt”.

– Blir det för dyrt är ju risken att transporterna flyttar över från sjö till land. Så det gäller att den nya modellen nu styr åt rätt håll och ger bättre incitament för miljövänliga lösningar.

Tagit till sig kritik

Enligt Ove Eriksson på Sjöfartsverket har man tagit till sig av kritiken och redan sett över vissa delar av den nya avgiftsmodellen.

– Det handlar bland annat om miljöindexet där vi inser att vi måste följa med och utvecklas och bland annat redan justerat den del som handlar om att man ska ett visst antal poäng för att bli berättigad till rabatt. Vi har också justerat frågan om lotsrabatterna, där vi tagit till oss synpunkter från näringen och till exempel gått in och rabatterat längre lotsningar på Vänern och Trollhätte kanal, säger han och fortsätter:

– Modellen är ju anpassad efter vårt utgiftstak och är justerbar.

Höjningar nästa år

Eftersom höstens budgetproposition som bekant inte innehöll några förnyade anslag till Sjöfartsverkets isbrytningsverksamhet kommer farledsavgifterna samtidigt att höjas någon gång i början av nästa år. Därefter kommer farledsavgifterna att indexjusteras år från år. 

– Exakt hur stor höjningen blir är ännu inte klart, men det kan i ett värstascenario röra sig om en höjning på 13,5 procent. Vi är inte riktigt klara med beräkningarna ännu och det är heller ännu inte riktigt klart om höjningen kommer att bli generell eller olika hög för olika delar av avgiftssystemet, säger han och fortsätter:

– Tyvärr måste vi göra detta för att kunna bedriva vår verksamhet. Det är tråkigt även för oss, särskilt som vi lägger ned mycket energi på våra effektiviseringsåtgärder och gör allt vi kan för att justera våra serviceuppdrag utan att det ska påverka kvaliteten på våra tjänster. Självklart hade vi hoppats på extra anslag till isbrytningen även kommande år, men vi följer förstås det som staten säger. Men vi vill poängtera att vi fortfarande tycker att isbrytning ska jämställas med snöröjning på land och att vi borde fått anslag till det. 

”Bekymmersamt”

Rikard Engström på Svensk Sjöfart hade även han hoppats på fortsatt statligt stöd till Sjöfartsverket och dess isbrytning.

– En sådan här höjning är helt klart bekymmersam och ställer till med stora problem för sjöfarten och rederierna. Vi hade gärna sett att staten permanentat det anslag till isbrytningen man haft nu i tre år. Sedan förstår ju vi att Sjöfartsverket inte är mer än budbärare och måste lösa sina problem, även om vi förstås inte är jätteglada över det, säger han och fortsätter:

– Problemet är ju att Sjöfartsverket är ett affärsverk som ska generera avkastning till staten. I våra öron rimmar det dåligt med regeingens närings- och transportpolitiska mål om att föra över mer gods till sjöfarten.