Ett förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas idag ut på remiss.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi

Höjda avgifter gav klirr i kassan

– Det är mycket glädjande att vi kan leverera ett positivt resultat samtidigt som vi ser att det krävs ytterligare kraftfulla insatser både från oss och från våra ägare för att få ett kapital som inom rimlig tid räcker för återinvestering i till exempel isbrytare och moderna tjänster, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. 

Klarar kravet

Det positiva resultatet innebär att affärsverket kan leverera 3,5 procents räntabilitet, som man också haft krav på sig att göra. Förklaringen till resultatet är bland annat de höjda lots- och farledsavgifterna. Sjöfartsverket konstaterar att godsvolymerna i hamnarna ökar och att kunderna är nöjda med verkets service. Över 95 procent fick lots i önskad tid och Sjöfartsverkets VTS-operatörer avvärjde cirka 100 incidenter.  

”Öka säkerheten”

– Vårt sjömätningsprogram för Östersjön har nått hela 65 procent av ytan för allmänna farleder och stråk, vilket kommer att öka säkerheten, ge underlag för nya farleder och optimerade rutter för miljö och näringsliv, säger Katarina Norén.

Ta del av hela årsredovisningen för 2018 här.