Fotograf: Jörgen Språng

Kategori: Arbetsmarknad

Höjd minimilön för sjöfolk

International Labour Organization, ILO, har höjt minimilönen för sjömän i manskapsbefattning med 27 US-dollar.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold deltog i förhandlingarna i lönekommittén ILO:s Joint Maritime Commission. Han säger till tidningen Sjömannen att han och de andra representanterna blev hyfsat nöjda med utfallet av förra veckans förhandlingar i Genève.

– Det är alltid ett givande och tagande när man förhandlar. 

Avtalsgrund

Höjningen har betydelse även för sjöfolk vars lön ligger högre än miniminivån, påpekar Kenny Reinhold.

– Det här handlar om baslönen för sjömän i manskapsbefattningar. Men det är en viktig grundsten för alla sjömän, även för dem med högre löneläge, eftersom många avtal bygger på detta. Bland annat när det gäller övertidsersättningar.

Ökning i tre steg

Minimilönen ökar i flera steg – från 614 till 618 US-dollar den 1 juli 2019, till 625 US-dollar den 1 januari 2020 och till 641 US-dollar den 1 januari 2021. Ökningen är på totalt 4,5 procent.