Höga fraktrater bra för danskt varv

Søby Værft är ett av flera danska varv som hade ett bättre år 2004 än 2003 och varvet kunde vända en förlust till vinst. En starkt bidragande orsak var de höga fraktraterna, vilket gjorde rederierna mer intresserade av snabba och effektiva dockningar och i en viss utsträckning har man då valt bort lågkostnadsvarv i Östeuropa till förmån för danska varv.För Søbys del har också en beställning på sex fartyg till det danska marina hemvärnet bidragit positivt till varvets förbättrade ekonomi och förra året hade man intäkter på DKK 63,1 miljoner. Kapitalet uppgick till DKK 23,2 miljoner.