Hög intjäningsförmåga för Stena Bulk

Den kalla vintern gynnar Stena Bulk och andra tankredare med isklassat tonnage då det i OECD-länderna förbrukas en extra miljon fat per dag under en kall vinter. – Nu ser vi resultatet av vår målmedvetna satsning på issjöfart och Östersjön. Vår kontraktsportfölj är mycket välfylld och fartygens intjäningsförmåga är exceptionellt hög. En 100.000-tons Aframax seglar i nuläget in mellan USD 70.000 och 100.000 per dag. Jämför det med USD 20.000 per dag i varma vatten så blir det kristallklart var den stora lönsamheten finns just nu, säger Stena Bulks vd Ulf G. Ryder.Den största oljehamnen i Östersjön återfinns i ryska Primorsk. Stena Bulk har i dag en marknadsandel på 20 procent av de 100 miljoner ton olja som årligen transporteras i Östersjön.