Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Helsingborgs Hamn förlorar hamndrift

Efter en omfattande upphandlingsprocedur har Helsingborgs Hamn förlorat hamndriften av kemikaliekoncernen Kemiras produktionsanläggning Industry Park Of Sweden. Istället har uppdraget gått till GDL:s dotterbolag Interlink Logistik. 

Enligt webbtidningen Transportnet har Interlink Logistik tecknat ett flerårigt avtal med Industry Park Of Sweden som innebär att man tar över Kemiras produktionsanläggning i Helsingborg från och med den 1 april. 

Avtalet innebär att Interlink Logistik kommer att ansvara för både lastning och lossning samt tillhörande adminstration, däribland planering av anlöp till hamnen. 

Kemiras produktionsanläggning Industry Park Of Sweden har en väderskyddad hamn med omkring 11 meters djup och en kajlängd på cirka 400 meter. Hamnen tar emot fartyg upp till 20 000 ton samt större fartyg beroende på djupgåendet.

I hamnen finns lastnings- och lossningsutrustningar för bulk, vätskor och styckegods. Där finns också tillgång till silo, lagerlokaler samt uppställningsytor för till exempel containrar. 

Interlink Logistik räknar med att hamnen kommer att sysselsätta mellan 10-15 personer. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.