Helnorskt i fartygsbeställning

Norska Olympic Shipping A/S beställer ett multifunktionsfartyg, Marin Teknikks MT 6015 design, från Kleven Maritime. I avtalet ingår en option om ytterligare ett nybygge. Kontraktsvärdet ligger på NOK 385 miljoner per fartyg. Det första nybygget ska levereras från Kleven Verft i januari 2012 och det andra, om optionen utnyttjas, i juni samma år. Fartyget har en längd på 93,8 meter och bredd på 20 meter. Däcksytan är 1.060 kvadratmeter. Fartyget kan inhysa 60 personer. Fartyget är designat för ROV-operationer och undervattensuppdrag.Kleven Maritime har en orderbok om tio fartyg till ett värde av NOK 4,5 miljarder.