Hebeibefäl frisläppta – men inte helt friade

Kapten Jasprit Chawla och tekniske chiefen Syam Chetan från Hebei Spirit har blivit frisläppta efter beslut i den sydkoreanska högsta domstolen. Männen har varit frihetsberövade i 550 dagar sedan de arresterades efter olyckan då den ankrade VLCC:n Hebei Spirit blev påseglad av en kranpråm den 7 december 2007, sydväst om Seoul. Olyckan ledde till ett utsläpp av 10.500 ton råolja, det värsta oljespillet någonsin i sydkoreanska vatten. Flertalet internationella organisationer som Intertanko och Bimco har kraftigt kritiserat behandlingen av de två befälen och delar av kritiken kvarstår även efter frisläppandet. Männen har nämligen inte frikänts på alla punkter, då domstolen inte avvisade punkten om förorening. De två befälen har därför fortfarande böter att betala, trots att en sydkoreansk distriktsdomstol i juni 2008 beslutade att frikänna befälen på alla punkter.