Hebei Spirit-besättning friad

Två sydkoreanska bogserbåtskaptener har dömts till fängelse för deras ansvar i olyckan då den ankrade VLCC:n Hebei Spirit kolliderade med en kranpråm den 7 december ifjol, sydväst om Seoul. Kollisionen ledde till ett utsläpp av 10.500 ton råolja, det värsta oljespillet någonsin i sydkoreanska vatten. En av bogserbåtskaptenerna dömdes av en domstol i Sydkorea till tre års fängelse för marin förorening och förfalskning av loggboken, den andra kaptenen fick ett års fängelse, rapporterar Lloyd’s List. Samsung Heavy Industries som ägde pråmen fick böter på motsvarande USD cirka 30.000. Befälhavaren och överstyrmannen på Hebei Spirit friades från alla anklagelser liksom rederiet Hebei Spirit Shipping. Enkelskrovsfartyget Hebei Spirit byggdes av Kawasaki 1993.