HD ger grönt ljus för Norvikudden

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd för de överklaganden mot hamnprojektet Norvikudden som inkom efter Miljööverdomstolens dom i december 2010. Detta innebär därmed att den nya godshamnen på Norvikudden får byggas, dock skickas ärendet tillbaka till miljödomstolen för prövning av villkor och andra bestämmelser.– Dagens beslut är mycket glädjande. En lång process närmar sig sitt slut. Vi har nu fått tillstånd att bygga den nya godshamnen på Norvikudden och ser fram emot att Mark- och miljödomstolen tar upp målet angående villkoren så snart som möjligt, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.