Havila Shipping beställer IRM-fartyg från Havyard

Havila Shipping, som precis offentliggjort lägre resultat före skatt för 2007 på NOK 340 miljoner jämfört med NOK 347,6 miljoner 2006, har beställt ett undersöknings- reparations och underhållsfartyg (IRM) för NOK 700 miljoner vid Havyard Leirvik för leverans sommaren 2010. Havila har redan åtta fartyg i beställning vid varvet. Det lägre resultatet kan delvis förklaras av att antalet fartyg har minskat från 18 till tio, men ytterligare tolv fartyg ligger i beställning för leverans 2010. Totala rörelseintäkter var NOK 675,3 miljoner under 2007, jämfört med NOK 720,6 miljoner 2006.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.