Tycho Brahe uppgraderad med världens största batteripack.

Fotograf: ForSea

Kategori: Miljö | Färjetrafik

Här är fartyget med världens största batteripack

Rederiet ForSea som trafikerar över Öresund, har uppgraderat sin färja Tycho Brahe med världens största batteripack.

Tillsammans med Aurora är Tycho Brahe del av den stora satsningen på batteridrift i trafiken mellan Helsingborg och Helsingör som ForSea arbetat med sedan 2018. Under året har Tycho Brahe genomgått en stor uppgraderingsprocess där samtliga batteripackar ombord nu är utbytta för att kunna lagra mer energi och fördubbla livslängden på batterierna från 5 till 10 år. Det meddelar rederiet i ett pressmeddelande.

Ökad batterikapacitet med 50 procent

Uppgraderingen av Tycho Brahe innebär dessutom en ökad batterikapacitet från 4.160 kWh till 6.400 kWh. Med start i dag måndag seglar Tycho Brahe med den nya batteriinstallationen som enligt rederiet är det största batteripacket som finns på en ropaxfärja.

– Det är med stolthet vi i dag firar Tycho Brahes lyckosamma uppgradering av batteridriften. Vi inspireras av våra framgångar, lär av våra motgångar och kommer aldrig ge vika i vår gröna resa. Våra mål är högt ställda och det här är ytterligare ett stort steg i rätt riktning för att nå vår realistiska dröm, att bli ett av världens mest hållbara transportföretag, säger Kristian Durhuus, vd på ForSea i pressmeddelandet.

Enligt ForSea innebär det större miljövinster för hela Öresundsregionen med minskat CO2-utsläpp med över 70 procent per år jämfört med 2016, vilket motsvarar en årlig reduktion med 26.000 ton CO2.

Ska köra 97 procent på batterierna

Batteridriften på Aurora och Tycho Brahe är ett innovativt system som krävt stora justeringar både ombord och iland. En helautomatisk laserstyrd robotarm ansluter till färjorna för laddning varje gång de är i hamn. Färjorna framförs med grön el från vind, vatten och sol. En laddning är tillräcklig för överfarten på tjugo minuter. Med eldriften minskar även bullernivån och vibrationer avsevärt, vilket är positivt för passagerare, närboende och det marina livet.

Under förra året körde Aurora 93 procent av alla överfarter på batteridrift. Rederiets målsättning nu är att 97 procent av alla turer med färjorna ska genomföras med batteridrift.

Konverteringen av Aurora och Tycho Brahe har en total investeringskostnad på runt 300 miljoner kronor. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med omkring 120 miljoner kronor.

Läs mer om batteridriften på Aurora i det senaste numret av Sjöfartstidningen, nummer 10 med utgivning 21 oktober.