Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Folk/företag

”Har aldrig varit med om något liknande” 

Besättningen som skulle arbetat på färjan Västervik har blivit lovade lön säsongen ut. Enligt Seko Sjöfolk finns det ingen anledning att inte tro på Gotlandsbåtens löften. 

Det 60-talet medlemmar inom Seko Sjöfolks avtalsområde som skulle arbetat ombord på Gotlandsbåtens färja Västervik flögs hem från Grekland i början på förra veckan. På onsdagen fick de – liksom alla andra – besked om att det inte blir någon trafik med Gotlandsbåten i sommar, och att de därmed heller inte har någon arbetsplats att gå till. 

Litar på arbetsgivaren

En viss tröst i bedrövelsen är att deras säsongsanställning kommer att vara sommaren ut, och att de därmed får lön utan att behöva arbeta. 

– Ja, det stämmer. För de flesta av våra medlemmar som skulle jobbat ombord på Västervik gäller att de är säsongsanställda fram till mitten av augusti, kring den 14-18 augusti. För några dagar sedan fick de junilönen, och för vår del finns det ingen anledning att tro att de inte ska få lön resten av sin anställningsperiod, säger Mikael Lindmark, ombudsman på Seko Sjöfolk. 

Enligt Mikael Lindmark har det därmed inte funnits någon anledning att så här långt kalla till några fackliga förhandlingar med arbetsgivaren. 

– Nej, vi har haft en bra kontakt med rederiet och talats vid nästan dagligen, mest för att stämma av läget och prata igenom det som har hänt. Min uppfattning är att arbetsgivaren kommer att hålla sina löften och fullfölja sina åtaganden enligt kollektivavtalet. 

Oro över situationen

Mikael Lindmark berättar att han själv inte hört talas om något liknande fall som Gotlandsbåten, där ett så här stort antal anställda inte haft någon arbetsplats att gå till. 

– Under de 4-5 år jag har varit engagerad i Seko Sjöfolk har jag aldrig varit med om något liknande, och jag har heller inte hört om något liknande fall längre tillbaks. Kanske att man haft någon enstaka medlem som inte haft någon båt att arbeta på, men inte att det rört sig om så här många anställda. Det är klart att det är bra att man nu får ut sin lön, men samtidigt så vill man ju ha en arbetsplats att gå till, säger Mikael Lindmark och fortsätter: 

– Visst har besättningen varit orolig under den här perioden, men jag har från min sida försökt lugna dem och säga att jag inte fått några indikationer på att de inte ska få ut sin lön. Samtidigt är det ju många som undrar hur en arbetsgivare som inte drar in några pengar ska kunna betala ut löner. 

Får inte jobba dubbelt

I och med att besättningen är fortsatt säsongsanställd sommaren ut har de heller ingen rätt att arbeta någon annanstans i sommar, för att på så sätt få dubbel lön. 

– Nej, det har man inte rätt till. Å andra sidan har inte arbetsgivaren rätt att omplacera besättningen och tvinga dem att arbeta i någon helt annan verksamhet, om nu Gotlandsbåtens ägare skulle ha något annat företag där det behövs folk, säger Mikael Lindmark, som beklagar att Gotlandsbåten nu tvingas ge upp allt hopp om trafik i sommar. 

– Det är klart att det är tråkigt. Vi har ju stöttat arbetsgivaren i detta och tyckt att det varit positivt att våra medlemmar fått jobb.