Hansa Destinations färja Drotten.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Miljö

Hansa Destinations ställer in trafiken

Gotlandsbolagets dotterbolag Hansa Destinations har beslutat att ställa in all trafik på linjen mellan Nynäshamn, Visby och Rostock under hela nästa år.

Sedan augusti 2021 har Hansa Destinations trafikerat mellan Nynäshamn, Visby och Rostock. Men under torsdagen meddelade bolaget att trafiken inte kommer att bedrivas alls under 2023. Bakgrunden är svårigheter att få upp godsvolymerna, samt de höga bränslepriserna.

– Vi har drivit linjen under snart 1,5 år och har under en tid utvärderat lönsamheten och framtidsutsikterna för 2023. Det extrema omvärldsläget har medfört kraftigt ökade bränslepriser, vilket gör att trafiken inte bär sig, och utsikterna för 2023 är inte finansiellt gångbara. Vi har dessutom haft svårt att få upp volymerna för godstransporter, vilket leder till alltför låga intäkter. Detta har också lett till att den ekobonus vi blivit beviljade inte kunnat betalas fullt ut och den miljönytta vi haft som mål inte kunnat uppnås, säger Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget i ett pressmeddelande.

Gotlandsbolagets vd Håkan Johansson och styrelseordförande Ann-Marie Åström under invigningen av trafiken i augusti 2021.

Ekobonus frös inne

2018 utlyste Trafikverket en ekobonus där syftet var att avlasta det svenska vägnätet och att minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser. Hansa Destinations beviljades 74,2 miljoner i ekobonus för trafiken från Nynäshamn till Rostock, men allt har inte betalats ut.

– Beroende på den lägre volymen har vi bara fått 26 miljoner av de beviljade 74, så det är självklart en av de resultateffekter vi nu summerar, säger Håkan Johansson till P4 Gotland.

Satsning med ett andra fartyg hjälpte inte

Från början trafikerades linjen med fartyget Drotten. Men i våras gjorde Hansa Destinations en satsning på att öka antalet avgångar från tre till sex i båda riktningarna per vecka genom en charter av det italienskflaggade rorofartyget Eliana Marino, men det har ändå inte varit tillräckligt även om passagerarantalet överträffade förväntningarna, vilket dock inte har vägt upp de låga intäkterna från godstrafiken.

Eliana Marino avslutar trafiken efter ankomst till Rostock den 18 december och Drotten efter ankomsten till Nynäshamn den 4 januari 2023.

Inte en nedläggning

Men trots detta menar rederiet att det inte handlar om någon permanent nedläggning. Linjen kommer inte att trafikeras under 2023, men inför 2024 ska rederiet göra en ny utvärdering.

– En linje som tar godstransporter från väg till sjö och även innebär en direktlänk för passagerare mellan både Nynäshamn och Visby till och från kontinenten, är någonting vi fortfarande tror på. Det finns stora klimatbesparingar att göra genom att förflytta transporterna. Förutsatt att bränslepriset sjunker och att vi kan konstatera ett positivt marknadsintresse kommer vi att utvärdera möjligheten att starta upp trafiken igen 2024, säger Håkan Johansson i pressmeddelandet.