Hansa Destinations har chartrat in roro-fartyget Eliana Marin till januari 2023.

Fotograf: Rederi AB Gotland

Kategori: RoRo | Färjetrafik

Hansa Destinations chartrar in fartyg

Gotlandsbolaget satsar vidare på sin trafik till Tyskland under namnet Hansa Destinations. I slutet av april dubblerar de kapaciteten på linjen till Rostock genom en charter av fartyget Eliana Marino.

Sedan trafikstarten i höstas har Hansa Destinations sett en kontinuerligt ökande efterfrågan från fraktköpare som vill transportera gods sjövägen mellan Sverige och Tyskland på linjen Nynäshamn–Rostock. Därför meddelar nu Rederi AB Gotland, som driver trafiken, att de kommer att sätta in ytterligare ett rorofartyg för att öka antalet avgångar i båda riktningarna, vilket enligt ett pressmeddelande leder till en dubblerad fraktkapacitet. 

– Vi vet att flera avgångar ökar flexibiliteten och det har efterfrågats av många kunder. Under hösten har vi sett en stegvis ökad efterfrågan och det känns väldigt roligt att nu kunna öka kapaciteten ytterligare i båda riktningar, säger Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland i pressmeddelandet.

Bidrar till överflyttning

Eliana Marino är byggd 2001 och har plats för 2.500 lastmeter samt tolv chaufförer och har under de senaste åren gått i trafik i Medelhavet för Moby, men även för DFDS. Chartern innebär att Hansa Destinations går från tre till sex avgångar i veckan från respektive hamn.

– Med den här satsningen möjliggör vi för överflyttning av större volymer gods från landtransporter till sjötransporter samtidigt som vi förenklar för våra kunder, säger Håkan Johansson i pressmeddelandet.

Chartern av Eliana Marino sträcker sig fram till januari 2023.

Går in i Gotlandstrafiken

Under veckorna 26 till 32 kommer Drotten, Hansa Destinations första fartyg på linjen, att bidra med ökad kapacitet i Gotlandstrafiken istället vilket enligt bolagets pressmeddelande medför att det under den perioden blir fem avgångar mellan Rostock och Nynäshamn istället för sex.