Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | Passagerarsjöfart

Skärgårdsredarnas nya vd

Anders Werner tillträder som vd för Skärgårdsredarna den 1 februari 2020.

Anders Werners bana till sjöss började i skärgårdstrafiken och på meritlistan har han bland annat 16 år som vd för Färjerederiet och 5 år som operativ chef i Gotlandstrafiken.

– För mig är det här oerhört spännande. Jag brinner för skärgårdstrafik och har sysslat med de här frågorna i 40 år, säger han i en intervju i Sjöfartstidningen nummer 9/2019.

Stötta medlemmarna

Han konstaterar i intervjun att miljö och energi är stora aktuella frågor, som ofta innebär stora investeringar, för närsjöfarten och att en viktig roll för Skärgårdsredarna är att stötta medlemmarna på ett bra sätt.

Anders Werners efterträder närmast tillförordnade vd:n Henrik Börjesson, som tillträdde då tidigare vd:n Alf Norgren avled i april 2019 efter en längre tids sjukdom. 

340 fartyg

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 meter med en bruttodräktighet under 500. Sammanlagt är det 340 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon.

Flera förändringar i organisationen

Leena Tegevi, kansli- och informationschef på Skärgårdsredarna, går i pension våren 2020. En del av hennes uppgifter tas över av Nina Yngve, anställd i föreningen sedan januari 2018, men också av blivande vd Anders Werner.

Leena Tegevi är den som har producerat tidningen Skärgårdsredaren, vars hundrade upplaga publiceras inom kort. Från och med nummer 1/2020 av tidningen Skärgårdsredaren står Sjöfartstidningen för produktion och utgivning.