Hamnblockaden mot Israel igång

Svenska Hamnarbetarförbundets riksomfattande blockad av israeliska fartyg och gods till och från Israel har nu trätt i kraft, blockaden sträcker sig till den 30 juni.Åtgärden omfattar alla svenska hamnar och enligt Svenska Hamnarbetarförbundet vill man förmå Israel att häva blockaden av Gaza och tillåta en oberoende internationell utredning om händelserna då den israeliska militären bordade den så kallade Frihetsflottiljen. Nio människor omkom vid ingripandet.I Göteborg har redan tiotalet israeliska containrar upptäcks, dessa har avskiljts och kommer inte att hanteras av stuveriarbetarna. Viktig medicinsk utrustning får dock dispens.