Göteborgs hamn.

Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Hamnarbetare varslar om strejk

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i Göteborgs roroterminal och i Helsingborgs hamn från torsdag 6 juli till och med tisdag 11 juli.

Under samma period varslar fackföreningen om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad i Hallands hamnar, uppger Hamnarbetarförbundet i ett pressutskick. 

Strejkvarslet gäller inte lön; där måste Hamnarbetarförbundet acceptera den nivå som fackförbundet Transport förhandlat fram med motparten Sveriges Hamnar. Istället handlar konflikten om villkoren för behovsanställda hamnarbetare.

Vill ha social fond

Hamnarbetarförbundets främsta krav är att en partsgemensam social fond ska inrättas. Fondens syfte ska enligt fackföreningen vara att stötta de arbetsgivare som väljer att rehabilitera behovsanställda efter längre tids sjukdom eller skada. 

– I hamnarna jobbar många på en extremt osäker anställningsform som innebär att man hamnar mellan stolarna i försäkringssystemen, trots att vissa kan ha försörjt sig som hamnarbetare i decennier. Vi har flera exempel i närtid på extringar som helt cyniskt lämnats vind för våg till och med efter att de skadat sig allvarligt på jobbet. Med den här fonden premieras de arbetsgivare som har ett bättre förhållningssätt, och förhoppningsvis ger det incitament för fler att följa efter, säger Martin Berg, förbundsordförande för Svenska Hamnarbetarförbundet, i pressutskicket. 

Arbetsgivarsidan kritisk

Arbetsgivarsidan är kritisk till att varslet läggs och menar att det sänker konkurrenskraften för hela industrin.

– Att Hamnarbetarförbundet varslar i ett läge då i princip hela arbetsmarknaden är överens om nya avtal gynnar ingen. Tvärtom sänker det konkurrenskraften och då inte bara för hamnarna utan för hela industrin. Detta sker dessutom i ett ekonomiskt oroligt läge, vilket är ännu mer anmärkningsvärt, säger Johan Grauers, förhandlingschef hos Sveriges Hamnar i en kommentar.

Enligt Sveriges Hamnar kan Hamnarbetarförbundets agerande inte ses som något annat än ett försök att tränga undan Transports avtal.

– Alla villkor för alla hamnarbetare i Sverige styrs av Hamn- och stuveriavtalet och det är redan klart. Ett andrahandsavtal påverkar varken verksamheten eller villkoren för de anställda ute i hamnarna och det är mycket viktigt att betona detta, säger Johan Grauers.

”Riskerar den svenska modellen”

Sveriges Hamnar anser att varslet riskerar den svenska modellen för kollektivavtal, som fack och arbetsgivare står bakom.

– Det är djupt olyckligt och mycket problematiskt och det öppnar för en vidare diskussion om hur man ser på frågan om proportionella strejker. Konsekvenserna blir så allvarliga att det här visar att lagstiftningen behöver ses över för att skydda inte bara företagare, utan alla invånare och medborgare och hela samhället, säger Johan Grauers.