Umeå hamn.

Fotograf: INAB

Kategori: Arbetsmarknad | Hamn/Logistik

Hamn- och stuveriavtalet undertecknat

Avtalet för Sveriges omkring 3.000 hamn- och stuveriarbetare är klart. Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet har kommit överens om ett kollektivavtal som ligger inom märket på 7,4 procent med en avtalsperiod om två år.
Johan Grauers, förhandlingschef, Sveriges Hamnar. Foto: Transportföretagen

– Märket är högt och avtalet kommer att bli kännbart för våra medlemsföretag, men det är ändå så pass balanserat att vi kan acceptera det. Det har varit bitvis tuffa förhandlingar men nu har vi gått i hamn med helheten vilket skapar en långsiktighet för de svenska hamnarna och alla som jobbar inom näringen, säger Johan Grauers, förhandlingschef Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Löneökningar på 7,83 procent

Avtalet innehåller löneökningar med 7,83 procent fördelat på två år. Alla anställda som omfattas av Hamn- och Stuveriavtalet garanteras 100 procent av ökningen.

– Det här är ett tryggt och acceptabelt avtal för Transports medlemmar i Sveriges alla hamnar. Vi har fått igenom stabila löneökningar och samtidigt har vi bevarat avtalets starka delar, säger Tommy Wreeth, Transportarbetarförbundets förbundsordförande, på fackförbundets hemsida.

Tre arbetsgrupper tillsätts

Avtalet berör omkring 3.000 anställda vid Sveriges hamnar. Första löneökningen görs 1 maj 2023 och den andra görs 1 maj 2024. Utöver månadslönerna höjs övriga centrala och lokala tillägg med 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.

Därtill tillsätts tre arbetsgrupper med representanter från båda parter som förutsättningslöst ska se över pensionsinsättningar, lönebildning och arbetstidsförläggningar, meddelar Transportarbetarförbundet.