Halliburton använde undermålig cement vid BP-källa

Amerikanska oljebolaget Halliburton har hamnat i skottgluggen efter oljekatastrofen i Mexikanska golfen. USA:s nationella oljeutsläppskommission, som upprättats av USA:s president Barack Obama, publicerar nu nya uppgifter om olyckan där bolaget beskylls för att ha använt felaktig cement som tätning i oljekällan. Elva personer omkom i samband med explosionen på oljeplattformen Deepwater Horizon den 20 april. Plattformen brann i 36 timmar innan den trots massiva räddningsinsatser slutligen sjönk.Olika dokument som kommissionen tagit del av visar att Halliburton känt till stora problem med den cement som användes för att täta källan flera månader före katastrofen, bland hade bolaget utfört laboratorietester som visade att cementblandningen inte motsvarade industristandard, skriver New York Times.Ett test veckan före explosionen visade att blandningen var mycket instabil. Kommissionen anger inte den felande cementen som direkt orsak till blowouten i källan, ett okontrollerat utsläpp av råolja och/eller naturgas från en källa efter att tryckkontrollsystemen fallerat, men menar att om cementen hade gjort sitt jobb och hållit tillbaka oljan och gasen från att tryckas upp från borrhålet, så hade en olycka undvikits.En internrapport från BP som äger källan anger den undermåliga cementen som en av huvudfaktorerna bakom olyckan och har beskyllt Halliburton, ansvarigt för cementjobbet, som ansvarigt för olyckan.Oljeutsläppskommissionens slutrapport presenteras i mitten på januari.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.