Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Hållbarhet på sjöfartsseminarium

På Svensk Sjöfarts årsmötesseminarium ligger fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

I dag torsdag arrangerar Föreningen Svensk Sjöfart i samband med sitt 113:e årsmöte ett seminarium. I år är temat på seminariet de tre hållbarhetsperspektiven – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

”Investeringar i nya bränslen”

– Hållbarhetsfrågorna är ytterst centrala för oss inom Föreningen Svensk Sjöfart. Vi har som vision att erbjuda den mest hållbara sjöfarten i Europa och i flera avseenden är vi redan där. Våra 60 medlemmar arbetar enträget med att förbättra konkurrenskraften inte minst genom förbättringar inom arbetsmiljö, säkerhet och miljö. Bland annat har investeringar gjorts i nya bränslen och tekniker som skrov, rotorsegel, LNG och batterier, säger Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart.

Ny ordförande

På sitt årsmöte valde Föreningen Svensk Sjöfart en ny ordförande. Det blir Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland, som tar över efter Ragnar Johansson.

Sjöfartsåret

I samband med årsmötet publiceras även Svensk Sjöfarts publikation Sjöfartsåret 2018.

– Sjöfartsåret 2018 har innehållit flera stora höjdpunkter. Bland annat präglades året av flera inflaggningar och vi firade i början av 2019 hundra svenskflaggade fartyg. Vi har också sett att cirka 30 miljoner passagerare reser till och från Sverige med fartyg varje år och att cirka 90 procent av alla transporter sker sjövägen, säger Rikard Engström, och fortsätter:

”Justeringar av skatter”

– När vi blickar framåt är det med uppmaningar om långsiktighet och förutsägbara villkor för sjöfarten och inte minst att de offentliga avgifterna sätts så att de styr mot de politiska målen. De rederier som går före i utvecklingen bör gynnas. Man bör också genomföra justeringar i den blå skatten, tonnageskatten, så att även vår kustnära handelsflotta kan inkluderas.