Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

Halland flott för egen maskin

Torrlastfartyget Halland kunde för egen maskin ta sig loss från grundet utanför Mönsterås på onsdagen.

Efter att ha tömt sina ballasttankar kunde Halland på onsdagen komma bort från grundet för egen maskin. Därefter ankrade hon på djupare vatten där räddningsdykare från KBV 033 undersökte den del av skrovet som varit i kontakt med berg.

Inga större skador

Dykarnas inspektion visade att akterskeppet med propellrar och roder är utan skador. Däremot finns inbuktningar i den del av skrovet som stått emot grundet, men inga hål.

Kustbevakningen avslutade sin insats senare på onsdagen efter att det inte längre förelåg någon risk för att olja skulle läcka ut.

Gott samarbete

– Fartygsolyckor brukar ta tid att reda upp, men den här gången har det gått snabbt. Flera faktorer har gjort att grundstötningen inte fått värre konsekvenser, bland annat besättningens agerande när de förlorade styrförmågan. Samarbetet ombord, och mellan myndigheterna, kommunen och räddningstjänsten har underlättat arbetet, säger Fredrik Tyrén, räddningsledare på Kustbevakningen.

Transportstyrelsen gav klartecken för Halland att gå till hamnen i Mönsterås på onsdag eftermiddag under eskort av en bärgningsbåt. Fartyget gick på grund på ingående till Mönsterås tisdag kväll med 5.000 massaved som last.