Fotograf: Floatel International

Kategori: Folk/företag | Juridik | Offshore

Hallå där, Thony Lindström!

Hallå där, Thony Lindström – chefsjurist vid Floatel International som hamnat på en prestigefull lista över de mest inflytelserika chefsjuristerna i Norden.

Grattis till utnämningen, förvånad?

– Tack! Ja, visserligen kände jag till organisationen Legal 500 och deras rankinglistor, men jag visste faktiskt inte att de skulle ställa samman en specifik lista över just Nordens mest inflytelserika chefsjurister. Så jag blev väldigt förvånad när jag fick veta att jag kommit med. 

Det måste kännas kul? 

– Ja, det var förstås väldigt roligt – inte minst eftersom jag är ende svensk på listan som är verksam i sjöfartsnäringen. När det gäller shippingföretag på listan är det annars mest chefsjurister från danska och norska företag som Maersk, Höegh, Wilhelmsen och liknande som kommit med.  

Vad är egentligen Legal 500 för organisation? 

– Det är ett av världens två främsta rankinginstitut och de har funnits i många år. Tidigare har de i första hand rankat världens mest ansedda advokatbyråer och deras jurister, men sedan ett antal år rankar man även bolagsjurister. Och från och med förra året har man då en särskild lista över Nordens ungefär hundra främsta chefsjurister, som de väljer ut genom att ringa runt till advokatbyråer och andra aktörer och på så sätt hämta in referenser. 

Hur kommer det sig att just du hamnade på listan, tror du? 

– Huvudskälet är att jag från 2012 till i höstas var chefsjurist hos Rederi AB Transatlantic och då var med om att leda ett antal större omstruktureringsprocesser. Vi gick ju igenom en en tuff period där, som alla vet, och vi slet hårt med att vända verksamheten.

Hur gick ni till väga? 

– Det var en ineffektiv bolagsstruktur, där vi till exempel bara i Transatlantic-delen hade 55 dotterbolag som vi slog ihop, likviderade eller avyttrade så att det blev ett 20-tal bolag. Sen så koncentrerade vi flaggen på fartygen, så att vi bara hade kvar Sverige och Gibraltar, plus att vi insourcade allt ship management och gjorde det till ett eget bolag. Dessutom renodlade vi det som inte var kärnverksamhet, där vi sålde till exempel terminaler, stuverier och agenturer och i stället fokuserade på linjeverksamheten. Vilket så småningom gav resultat. 

Hur då? 

– När jag kom in 2012 gick vi med 400 miljoner kronor i förlust på årsbasis för hela koncernen. 2014 hade vi vänt det till en vinst på 200 miljoner på årsbasis. Självklart berodde det inte bara på omstruktureringsåtgärderna, en viktig anledning var förstås att Viking gick allt bättre.

Du var visst första juristen som anställdes hos Rederi AB Transatlantic? 

– Ja, det var vd:n Heléne Mellquist som beslutade om det, så det är hennes förtjänst att jag fick chansen att komma dit och forma juristrollen där. Hon är en bra ledare vars ledarskapsstil gjorde att jag kunde växa och ta allt mer ansvar. 

Och sedan i höstas är du alltså chefsjurist hos Floatel International? 

– Ja, och det är väldigt likt tjänsten hos Transatlantic såtillvida att man sitter nära besluten och får vara med tidigt i projekt och överväganden. Dessutom är det ett väldigt spännande företag med en kompetent ledning som byggts upp på kort tid och har gått väldigt bra.

Och hur är läget hos Floatel – några nyheter? 

– Nja, oljenäringen är ju som den är just nu och oljebolagen drar åt tumskruvarna, vilket gör att det blir ett hårdare förhandlingsklimat. Det är som att alla går och väntar på att oljepriset ska vända upp. Samtidigt är vi bättre rustade på kontraktssidan gällande våra plattformar än vad våra konkurrenter är, vilket känns bra eftersom branschen just nu är väldigt avvaktande när det gäller kontrakt. 

Några nybyggen på gång? 

– Nej, inte för tillfället. Vår femte plattform kommer att levereras nu under våren och den är kontrakterad i Australien, men utöver det har vi inga nybyggen inplanerade. Det kommer att råda ett litet överutbud på plattformssidan en tid framåt, från att det tidigare varit en balans mellan utbud och efterfrågan. 

Däremot har ni visst andra planer för företaget..?

– Ja, i juni kommer vi att flytta huvudkontoret från Mölndal till Skeppsbron i Göteborg. Vi har ju vuxit i etapper och suttit lite utspridda i Mölndalskontoret, vilket varit väldigt ineffektivt. På Skeppsbron kommer vi ha bättre anpassade lokaler för verksamheten. 

Här är hela listan som organisationen Legal 500 ställt samman över Nordens mest inflytelserika chefsjurister.