Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Säkerhet | Utbildning

Hallå där, Staffan Strive!

Hallå där, Staffan Strive på Chalmers, som under nästa vecka anordnar en kurs i cybersäkerhet och den nya personuppgiftslagen och vad det innebär för sjöfarten.

Vad kommer de här två dagarna handla om?

– Det är Chalmers Professional som anordnar kursen i Göteborg 16 till 17 oktober. Den första dagen kommer handla om det nya regelverk som beslutats av EU och som träder i kraft i maj nästa år, GDPR. Det handlar om regler för lagring av personuppgifter. Christina Berggren från MAQS Advokatbyrå och Magnus Witting från KnowIT ska berätta om hur det nya regelverket kan komma att påverka rederier och andra företag inom branschen. Den andra dagen kommer fokus ligga på cybersäkerhet.

På vilket sätt kommer ni behandla cybersäkerhet?

– För det första är vi väldigt stolta att ha fått hit Lee Williamsson, en IT-expert från Cypern med över 20 års erfarenhet av frågan med fokus på sjöfart. Han har satt sig in i vad företagen har för behov och vilka risker de utsätts för. Han kan hjälpa till att öka medvetenheten kring cybersäkerhet inom branschen.

Vad mer kommer det handla om?

– Jan Olsson, från Polisen kommer också. Han är nationell expert inom myndigheten på cyberattacker och har arbetat lång tid med det. Han kommer dela med sig om vilka metoder som används idag, och kanske även information som inte är allmänt känd ännu. Dessutom kommer Svante Einarsson från DNV-GL och berättar om deras nya rekommendationer kring ämnet, samt Magnus Thorén från Consillium som ska berätta om hur de praktiskt har hanterat cybersäkerhet.

Vad hoppas ni att det ska ge deltagarna?

– Deltagarna ska ges en insikt om vad man behöver göra för att minska riskerna för att bli utsatta för attacker. För det går knappast att helt avvärja sig från sådana. Vi vill öka medvetenheten om ämnet. De kommer inte gå därifrån som experter men förhoppningen är att de ska veta vilka steg som måste tas och vad det innebär för deras företag.

Varför är det viktigt med medvetenhet kring cybersäkerhet?

– Det är viktigt att shippingbranschen är medveten om riskerna för det handlar om stora skador som kan ske och enorma summor pengar som kan gå förlorade vid en attack. Och sjöfarten är extra känslig eftersom all kommunikation med fartygen idag sker över nätet och via satelliter. Det finns inga helt säkra direktlinjer ut till fartygen. Och för cyberpiraternas del är det bara kreativiteten som sätter gränserna.

Mer information och anmälan till kursen hittas här.