Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Politik | Folk/företag

Hallå där Katarina Norén!

Hallå där Katarina Norén, som sedan första juli är ny generaldirektör för Sjöfartsverket och nu besöker Almedalen. Katarina Norén kommer närmast från en tjänst som inköpsdirektör på Trafikverket.

Du har varit generaldirektör i två och en halv dag, hur känns det?

– Det känns jättebra att få jobba med samhällsutveckling och sjöfart. Jag besökte helikopterbasen här på Gotland igår och ska träffa lotsar i dag. Att äntligen få träffa människorna och branschen är spännande.

Vad tar du med dig från tjänsten på Trafikverket?

– På Trafikverket ansvarade jag för upphandlingar om cirka 40 miljarder per år. Riktigt så stora summor blir det inte här, men upphandling är en stor sak för alla myndigheter och det händer mycket på det området. Där kan jag nog bidra en del. Det är viktigt för en myndighet att göra bra affärer och göra det på rätt sätt.

Vilka erfarenheter har du från sjöfartsbranschen?

– Innan tjänsten som inköpsdirektör var jag chef för Trafikverkets resultatenheter och en av de enheterna var Trafikverkets Färjerederi med sina cirka 40 leder och 63 färjor. I det uppdraget jobbade jag bland annat med en utredning om rederiet skulle vara statligt eller läggas ut. Innan dess var jag också chef för strategiska planeringen och samhällsplaneringen på Banverket och då var jag med och tog fram den första nationella transportplanen, som för första gången inkluderade sjöfarten. Det var väldigt roligt att få det transportslagsövergripande synsättet. Och det kan jag nog bidra med också; att se helheten och att alla transportkedjorna ska bidra till samhällsutvecklingen. Ofta är det omlastningsställena som är flaskhalsen och vad jag har förstått så är det verkligen så för sjöfarten. Ambitionen är att samordna det vi kan för att varuägare, slutkunder och rederier ska få bättre förutsättningar.

Vad har du snappat upp så här långt i Almedalen vad gäller sjöfartsfrågor?

– Det är en väldigt engagerad bransch som är framåtlutat och vill mycket. Det finns ett framtidsfokus, både vad gäller digitaliserings- och hållbarhetsfrågor. Det är roligt att det transportövergripande perspektivet har kommit in och att säkerhetsfrågorna inom sjöfarten lyfts här på Almedalen. Det ska bli roligt att staka ut en strategisk inriktning och se vilken roll Sjöfartsverket har där och hur vi kan jobba ihop för att skapa de bästa förutsättningarna.

Vad står härnäst på agendan för dig som ny generaldirektör?

– Först ska jag lära känna organisationen och branschen, så jag kommer att åka runt mycket i landet och lyssna och prata med folk, såväl internt som externt. Media har inte alltid varit så jättesnäll mot Sjöfartsverket, men det gäller att peppa organisationen och hitta en strategisk inriktning som vi är överens om.

Vilka tycker du är Sjöfartsverkets främsta utmaningar?

– Ekonomin är en stor utmaning, den går inte ihop just nu. En annan del är att den negativa mediabilden inte får ta överhand. Då tänker jag till bland annat på kritiken efter helikopteraffären som Uppdrag Granskning tog upp. Personalen gör ett bra jobb och det måste de få känna. Men ibland är det endast kritiken och det negativa som syns utåt. Sjöfartsverket gör så mycket viktiga saker och det måste vi vara stolta över och visa upp. Vad gäller avgiftsförslaget för den nya lots- och farledsmodellen som kommer att träda i kraft nästa år, och som jag har förstått att alla i branschen inte är överens om, så gäller det ändå att föra fram det på ett sätt som gör att vi har en bra dialog.

Vilken prägel kommer du att sätta på Sjöfartsverket?

– Jag kommer att lyssna mycket för att få en dialog och en långsiktig inriktning. Det är min ambition.