Fotograf: Linnéuniversitetet

Kategori: Forskning | Miljö

Hallå där, Fredrik Ahlgren!

Hallå där Fredrik Ahlgren, som i dag torsdag disputerade med sin avhandling Reducing ships’ fuel consumption and emissions by learning from data vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Avhandlingen, som Sjöfartstidningen skrev om i förra veckan, handlar bland annat om fartyget som energisystem och hur det kan effektiviseras. Genom att samla in data från fartygets energisystem kan bränsleförbrukningen effektiviseras med hjälp av maskininlärning. Det handlar till exempel om att ta vara på all energi, bland annat värmen i motorns avgaser. 

Hur gick disputationen?

– Det gick jättebra, det var en fantastiskt upplevelse och jag blev godkänd. Det blev många diskussioner och de var också bra och intressanta. 

Din avhandling har väckt mycket intresse, varför?

– Till största delen är det maskininlärnings-delen i avhandlingen som har väckt intresse. Det är ju så att hela energiområdet inom fartygsbranschen är hett just nu. Det är mer i ropet nu än vad det kanske någonsin har varit. Och anledningen är bland annat att något måste göras för att klara klimatfrågan samtidigt som hårdare krav ställs på IMO. Och på bränslesidan händer det som bekant mycket hela tiden. Min forskning ligger helt enkelt rätt i tiden, det gör det lätt att komma ut med informationen. 

Är det ett outforskat område?

– Det pågår studier inom maskininlärning inom olika sektorer, framför allt inom datavetenskap och handel. Men just inom energi och fartyg så är det förhållandevis outforskat. Även om jag vet att till exempel Stena kör lite maskininlärning. Detta är något som kommer att öka mycket framöver. Vad jag tycker är viktigt är att man gör detta med akademien så att det blir öppet och transparent. Först då kanske hela svenska sjönäringen ta del av det. 

Vilka företag har visat intresse?

– Av de företag som jag har skickat avhandlingen till så har övervägande delen gått till Danmark. En handfull avhandlingar har jag enbart skickat till olika personer inom Maersk, dessa har personligen hört av sig till mig. Men även företag som Wärtsilä och MAN har hört av sig. Också Stena, Wallenius och Eckerörederiet som kör Birka som jag gjort studien på. Jag tror jag har skickat avhandlingen digitalt till över 200 personer, och detta på begäran. Jag som fått höra av folk att det kanske enbart är opponenten som läser avhandlingen…

Vad händer nu för dig?

– Jag har inlett diskussioner och har även skrivit avtal om ett gemensamt projekt med Wallenius. Sen vet jag inte hur det är med forskningsansökningar och sådana saker, det är lite av en djungel för mig nu. Min plan är i alla fall att stanna kvar här och forska på Sjöfartshögskolan, men jag har även ett öppet sinne vad gäller framtiden.