Åsa Kärnebro, hamnkapten i Göteborgs hamn.

Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Hamn/Logistik

Hallå där, Åsa Kärnebro!

Åsa Kärnebro, hamnkapten i Göteborgs hamn sedan tre och ett halvt år, arrangerade den europeiska hamnkonferensen i Göteborg. Sjöfartstidningen fick en pratstund med henne efter konferensens första dag den 27 juni.

Vilka är dina intryck av konferensen?

Det har varit bra presentationer, en bra blandning, och jag tycker att vi har hållit oss till det fokus som vi bestämde oss för – Ship of the future and challenges for ports. Vi har fått både perspektiv från den mänskliga faktor-sidan, jag tänker då på Antonio di Lieto, som pratade mycket om trygghet, att skapa transparens och verkligen jobba för att både skepparen och hamnen ska känna sig trygga. Och så perspektivet från motsatsen, autonoma fartyg. Det skapade mycket känslor och tankar, det märkte vi på hur många frågor det blev, och det är ju det ett sådant här seminarium ska göra. Man ska börja fundera och skapa sin egen bild, inte bara ta emot. Vi har fått hela spektrumet i dag, från den rena teknikern till en person som Johan Hartler på Chalmers som tittar på om utbildningen hänger med.

Vilka är de stora frågorna för hamnar och hamnkaptener just nu?

Jag märker bland mina kollegor som är här i dag att det är stort fokus på miljöfrågorna. Som skrubberavfall, open eller closed loop – vad tillåter er hamn, hur tar ni emot avfallet? Och det är också det som är meningen med ett sådant här seminarium, att kunna nätverka och diskutera med en kollega. Vi hamnkaptener har ju ingen konkurrenssituation mellan oss utan vi kan verkligen dela med oss av den kunskap och de intryck vi har. Mer fokus på miljön är bra och ett måste, men det handlar också om hur det innebär utmaningar för hamnarna att möta de krav som kommer. Jag tänker på kryssningsfartyg exempelvis, där Norge har ganska tuffa regler från och med nästa år. Men även här, Göteborgs stad säger att vi ska vara fossilfria innan 2030 och man har krav på de olika bolagen inom staden på hur man reser, använder tjänstebilar eller sin maskinpark, att man använder fossilfria bränslen. Och det gäller ju även hamnterminalerna.

Vad är hamnarnas roll för hållbarheten?

Om man får upp effektiviteten så sparar man miljön. Där är vi jätteviktiga. Olika hamnar kan se olika ut, men det handlar om att dela information, validerad nautisk data, men också dynamisk data. Om det hade vi en industriworkshop tidigare i veckan ihop med industrin och branschorganisationer som Bimco med flera. Mycket handlar om standardisering och sjöfarten är ganska konservativ. Det är bara några år sedan som man definierade en standard för vad ETA (Estimated Time of Arrival, reds anm) betyder. Om man ska kunna dela information behöver man också vara överens om vad till exempel ETA är – det kan vara till kaj, när fartyget är till ankars eller tar lots. Man behöver också standards för delning av information mellan system och att alla branschorganisationer godkänner dem och implementerar dem i sin litteratur och sina föreskrifter.