Fotograf: Privat

Kategori: Utbildning

Hallå där, Armin Shabro!

Hallå där, Armin Shabro som, tillsammans med Barbod Askari, i sitt examensarbete vill undersöka hur aktiva befäl ser på nya digitala STM-verktyg som håller på att utvecklas.

Vad handlar det hela om?

– STM Validation projektet har ju precis avslutats och de nya digitala lösningarna kommer snart att komma ut på fartygen. Vi vill därför ta reda på lite om hur de som arbetar aktivt som bryggbefäl ser på de nya digitala lösningarna – främst ”Route Exchange” och ”Route Suggestion”. Vi vill ta reda på hur de tror att de nya digitala lösningarna kan komma att påverka arbetsordningen på bryggan.

Hur går ni till väga?

– Vi har satt ihop ett frågeformulär som vi vill att så många aktiva bryggbefäl som möjligt ska svara på (länk till formuläret finns i slutet av artikeln). Där frågar vi, utöver grundläggande information, till exempel om de deltagit i något STM-projekt och/eller om de tror att den nya tekniken på något sätt kommer påverka deras arbetssituation. Vi vill också ta reda på om ser fram emot införandet av ny teknik och om de tror att verktygen kan underlätta i till exempel nödsituationer.

Varför vill ni ta fråga om detta?

– Jag har en bakgrund som flygingenjör och har erfarenhet av flygets motsvarighet till STM – ATM. Ett system som STM är inspirerat av. Och säkerhetstänket finns i ryggmärgen. Därför är vi intresserade av att få koll på hur den nya tekniken kan komma att påverka arbetet ombord. Det är ju viktigt att nya lösningar inte ska belasta användaren utan istället hjälpa de.

Vilka är ni som genomför undersökningen?

– Det är jag, Armin Shabro, tillsammans med Barbod Askari. Vi går sista året på sjökaptensutbildningen på Chalmers i Göteborg. vi gör undersökningen som en del av vårt examensarbete under handledning av Jonas Wodelius.

Armin Shabro och Barbod Askari har precis börjat skicka ut sitt frågeformulär och skulle vilja att så många aktiva bryggbefäl som möjligt ska svara på frågorna i deras enkät. Deltagandet är anonymt och formuläret finns här: https://goo.gl/forms/xdjCsDGRXbUsiQe12