Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Folk/företag | Miljö | Offshore

Hallå där, Anna Risfelt Hammargren!

Hallå där, Anna Risfelt Hammargren, vd för Sjöfartsforum som är en arrangörerna av Swedish Maritime Day som arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 20 april.

Hur är läget inför årets Swedish Maritime Day?

– Det känns bra. Vi är nöjda och känner att vi har ett bra program. Vi har ungefär samma upplägg som förra året med ett stort antal utställare, ett gemensamt förmiddagsprogram och sedan ett antal seminarier på eftermiddagen. Nu väntar vi bara på att ännu fler ska anmäla sig – väldigt många har en vana att anmäla sig sent så vi vet att många är på gång.    

Hur många besökare siktar ni på?

– Förra året hade vi 600 besökare och vi hoppas nå dit även i år, även om det alltid är många konferenser och annat på gång så här års.

Och utställare?

– Där är vi faktiskt fler än förra året, 44 stycken, vilket är alldeles lagom med tanke på att detta inte är någon säljmässa utan mer ett forum för att knyta kontakter.

Swedish Maritime Day brukar ju vara en väldigt bred tillställning, är det likadant i år?

– Ja, vi vill ju lyfta fram bredden i näringen och visa hur mycket det är som förenar oss. Oavsett om det handlar om handelsjöfart, fiskeriverksamhet eller havsturism så har man otroligt mycket gemensamt – alla sektorer behöver fartyg, alla behöver maritim kompetens och teknologi, maritim forskning och utbildning, och alla har havet som transportmedel.

Ni har ett innovationspris som är nytt för i år, förstår jag?

– Ja, vi vill stimulera innovation och har därför instiftat ett innovationspris. Vi har fått in en hel del ansökningar och kommer först att presentera tre finalister före lunch. Sedan presenteras själva vinnaren vid middagen på kvällen. Priset består av äran, ett diplom plus att man får gratis inträde till Swedish Maritime Day i fortsättningen.

Och förmiddagsprogrammet, vad kan du berätta om det?

– Först och främst att infrastrukturministern Anna Johansson kommer, där vi hoppas att hon kommer att ge oss en grov skiss på en maritim handlingsplan – vilket beror på hur långt regeringen har kommit i sin maritima politik. Sedan kommer även Lars Hjälmered, moderat vice ordförande i Näringsutskottet, vilket vi är väldigt glada över.

Varför?       

– Som det är idag behandlas den maritima näringen av tradition bara i Trafikutskottet, eftersom den i mångt och mycket ses som ett trafikslag. Men vi vill att den ska behandlas och betraktas som en av våra svenska basnäringar och därför vara självklar i Näringsutskottet. Att Lars Hjälmered kommer är ett bra steg på vägen mot att bryta de gamla traditionella ramarna.

Några fler namn du vill nämna?

– Ja, vi har till exempel Karin Svensson Smith från Trafikutskottet och Birgitta Losman som är regionråd i Västra Götalandsregionen. Dessutom kommer flera representanter från näringen, som ska berätta vad som är på gång hos dem och vad de anser vara viktigt för en stark näringsutveckling. 

Berätta om eftermiddagen – vad händer där?

– Vi har fyra väldigt intressanta spår med olika teman och talare som det säkert kan bli svårt att välja mellan. Vilka de fyra spåren är? Det är sjöfart, offshore, turism och ”smart sjömat”, som vi tror kan få stort genomslag framöver.

Och det är inga problem för besökarna att gå runt mellan de olika spåren?

– Nej, salarna ligger bredvid varandra så det är lätt att byta. Antingen utgår man helt från sitt eget intresse eller så bryter man mönstret och lyssnar på något man inte vet så mycket om.

Någon särskilt ämne i de olika spåren du vill lyfta fram?

– Nja, det är så mycket… men en sak jag kan nämna är en punkt som ingår i spår 1, där Stefan Gattberg från Pareto Securites ska ge investerarens syn på vad det kan kosta att vara ”först på banan” när det gäller att investera i en miljövänligare sjöfart.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.