Fotograf: Port of Klaipeda

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Grönt ljus för LNG-terminal i Klaipeda

EU-kommissionen godkände på onsdagen det ekonomiska stödet till den LNG-terminal som byggs i litauiska Klaipeda. Därmed har ytterligare ett viktigt steg tagits mot terminalens färdigställande. 

Beslutet innebär att det inte föreligger några hinder för Europeiska Investeringsbanken (EIB) att bevilja den statskontrollerade terminaloperatören Klaipedos Nafta AB – som bygger den nya LNG-terminalen – lån på upp till EUR 87 miljoner. 

Det innebär också att ett antal juridiska hinder undanröjts för terminalens byggande.  

Europeiskt nätverk

Syftet med den kommande LNG-terminalen är att integrera Litauen i den europeiska gasmarknaden och att säkra landets gastillförsel genom diversifiering av dess tillförselkällor.

– Förutom att EU-kommissionen har analyserat projektet och den miljön i vilken vi verkar har man också beaktat vår faktiska situation, vilken är att Litauen har en enda gaslevarantör – Gazprom. Det finns absolut ingen konkurrens. Gazprom har samtliga verktyg man behöver för att styra marknaden. Det är därför det är så viktigt att vi skapar incitament för att införa konkurrens på den litautiska marknaden, säger Rokas Masiulis, vd för Klaipedos Nafta AB, till den litauiska webbsajten The Lithuania Tribune.

Ökad konkurrens

Idag finns det LNG-terminaler i bland annat Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien och Storbritannien. Flera europeiska länder har dessutom planer på att bygga fler terminaler och att expandera befintliga terminaler. Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat har till exempel Göteborg och Rotterdam nyligen fått SEK 305 miljoner från EU för att bygga upp en gemensam LNG-infrastruktur  

LNG-terminalen byggs i Klaipedas hamn och blir en så kallad flytande terminal. Den planeras vara färdig i slutet av 2014.

Kommentarer

  • Andreas Åsenholm

    Den svenska sjöfartsnäringen måste hänga på och utvecka LNG infrastrukturen i Sverige NU!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.