Fotograf: Island Offshore/Terntank/Fredrik Davidsson

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik

Gröna fartyg i Rotterdam

Både Terntanks Ternvag och Tarbits Bit Oktania hamnar på topp fem över de miljövänligaste fartygen i Rotterdam 2015. Men mest miljövänligt är ett PSV-fartyg.

Den 1 juli 2015 anlöpte fartyget Island Condor Rotterdams hamn. I och med det utsågs det norskflaggade PSV-fartyget, levererat till rederiet Island Offshore i november 2014, till det mest miljövänliga fartyget i Rotterdams hamn förra året.

Norsk i topp

Utmärkelsen baseras på hur många poäng fartygen får i det så kallade Environmental Ship Index, ESI. Indexet rankar fartygen utefter hur de påverkar miljön sett till utsläpp av SOx, NOx, CO2 och andra miljöpåverkande parametrar. Island Condor når upp till hela 94,9 poäng av 100 möjliga. Tvåa på listan är också norskflaggad; DOF:s Skandi Iceman som når upp till 91,4 poäng.

Även fartyg med sverigeanknytning finns representerade på topp fem. Med 84,4 poäng i ESI hamnar Terntanks fartyg Ternvag på plats nummer tre. Ternvag var högst upp på listan året innan dess. På fjärde plats hamnar Tarbits Bit Oktania som får 81,6 poäng i ESI. Bit Oktania hamnade på andra plats 2014.

Preem involverade

Både Ternvag och Bit Oktania är på time charter för oljebolaget Preem. Något som enligt Tryggve Möller, delägare i Terntank, betytt mycket.

– De har spelat stor roll i att göra i vart fall Ternvag till ett väldigt miljövänligt fartyg. Framförallt beroende på deras interna miljö policy om att så kallad katalytisk rening av både hjälp- och huvudmotorerna, också kallat SCR, ska finnas installerad på fartyg de har på charter.

– I och med det betalar Preem också den nödvändiga vätskan urea som krävs vid katalystisk rening av avgaserna.

Tryggve Möller säger att Ternvag, i och med installationen av SCR, lyckats sänka sina kväveutsläpp (NOx) från cirka 8 gram per kilowattimma till enbart 2 gram/kWh och på huvudmaskinerna har det minskat från 11 gram/kWh till under 2 gram/kWh.

Sänkta hamnavgifter

Förra året fanns också donsöbaserade Sirius fartyg Olympus med, de vann även priset 2013. Men de har nu petats ner från topp fem av det holländskflaggade LNG-fartyget Coral Energy.

Rotterdams hamn använder ESI för att kunna ge lägre hamnavgifter till fartyg som får höga poäng i indexet. 2015 sänkte hamnen avgifterna för miljövänliga fartyg med nära 2 miljoner euro.