Kategori: RoRo

Grimaldi köper sex rorofartyg från Pacific

Hongkongbaserade Pacific Basin Shipping kan komma att sälja sex rorofartyg till Grimaldi (ägare till bland annat Finnlines och ACL) för sammanlagt EUR 153 miljoner.

Skälet till försäljningen är Pacifics misslyckade roro-satsning, rederiet ser inte att lönsamheten på rorosidan kommer att stärkas tillräckligt på sikt och väljer därför att dra sig ur segmentet. Under perioden april–juni visade Pacific rejält röda siffror, med en förlust på USD 196 miljoner. Detta framförallt efter kraftiga värdenedskrivningar av roro-flottan.

Det lite speciella köpeavtalet, som är upprättat med Grimaldis dotterbolag Atlantica di Navigazione, innebär att Atlantica först tar över fartygen på bareboatcharter. Två av rorofartygen påbörjar sin charter den 31 oktober, medan ytterligare två ansluter tre månader senare medan de sista två ansluter senast i april 2013. 

Atlantica förbinds att köpa minst ett fartyg i slutet av varje sexmånadersperiod mellan 30 juni 2013 och 31 december 2015. De aktuella fartygen är: 

Strait of Magellan, byggd 2011 och med en kapacitet på 3 663 filmeter, Bering Strait, 2012 och 3 663 filmeter, Strait of Dover, 2010 och 3 810 filmeter, Strait of Gibraltar, 2010 och 3 810 filmeter, Humber Viking, 2009 och 3 663 filmeter, Strait of Messina, 2011 och 3 663 filmeter.

Fyra av fartygen är byggda på Odensevarvet och resterande två är byggda på Hyundai Mipo Shipyard i Sydkorea.

Atlantica di Navigazione opererar i Medelhavet.