Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Folk/företag | Arbetsmarknad | Politik

Gott hopp om framtiden

Stor skillnad från förra året. Alla pratar sjöfart och fyra ministrar har skrivit under sjöfartsstrategin när Föreningen Svensk Sjöfart håller årets medlemsmöte.

– Jag önskar att alla ni medlemmar kunde vara med mig ute hela tiden. Då skulle ni få höra att det pratas sjöfart över allt. Jag tycker det är en stor skillnad sedan förra året, säger Föreningen Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund till representanter och allmänhet som kommit till Handelshögskolan i Göteborgs aula och årets medlemsdag.

”Måste hända saker”

Ett tecken på att sjöfarten tagit plats är det faktum att det nu finns en maritim strategi undertecknad av regeringen.

– Tycker ni att den maritima strategin är tillräckligt offensiv, säger Irene Fellström, Svenska Sjöfarts kommunikatör och vänder sig till professor Johan Woxenius från Handelshögskolan.

–  Njae, jag har läst strategin ett par gånger nu och det är klart, det är svårt att säga nej till en enda mening i den. Det blir lätt så i politiska dokument, allt låter bra. Det är ganska mycket lull-lull, jag är kanske mer orolig för det som inte står där.

– Jag tycker att det som är riktigt bra är att den är undertecknad av fyra ministrar. Det visar att den är betydelsefull. Men visst, det får inte bara vara lull-lull, det måste börja hända lite saker också, säger Pia Berglund.

Inte lita på internationell forskning

Johan Woxenius pratar en lång stund om forskningen som bedrivs på Handelshögskolan och hur den ofta handlar om det som händer runt själva sjötransporten.

– Min forskning gör mycket för att sätta sjöfarten i sitt sammanhang. Vi måste tala om att shipping är häftigt, för det finns en låg kunskap om affärssidan av shipping.

Professorn säger också att det finns ett särskilt område som svensk sjöfartsforskning särskilt bör fokusera på.

– Vi kan inte lita på att internationell forskning tar hand om roro, och vi ska komma ihåg att det rullar in mer gods i Göteborgs hamn än det lyfts in.

Inte bara kvinnor

Under ett par minuter får publiken i aulan i uppgift att diskutera hur sjöfarten ska locka till sig fler unga människor. En yngling från Norge tror att man måste försöka locka till sig fler kvinnor, kanske genom att prata mer om affärssidan och mindre om tekniska saker.

– Ja, det är helt rätt att vi måste attrahera också de 50 procent av befolkningen som vi kvinnor utgör men vi måste också attrahera de nya grupper som kommer till Sverige, säger Helene Mellqvist, vd på Transatlantic, och hon tror det finns mer att göra upp med.

– Sjöfarten är en gammal bransch med mycket traditioner. Jag tror att vi måste göra upp med en del saker och fråga oss om vi ska hålla på med allting som vi gör.

Svårt att få jobb

Det är Johan Woxenius som bäddat för frågan genom att säga att det finns 43 procent färre 13-åringar än 23-åringar och att det gäller för branschen att locka till sig unga för att överleva.

– En del av de som doktorerat de senaste åren med finansiering genom Lighthouse och de som gått vårt masterprogram har haft svårt att få jobb i Sverige, de har fått jobb utomlands. Det är inte bra, man kan inte ha anställningsstopp i 10 år, då finns man inte kvar som bransch sedan, säger Johan Woxenius.

Exempel från fordonsindustrin

Det övergripande temat för seminariet var kunskapsutbyte och för att visa hur det går till inom fordonsindustrin var Anna Nilsson-Ehle, föreståndare för Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum SAFER, inbjuden som talare. En mycket inspirerande sådan, ska sägas. Hon tog ett exempel från början av 2000-talet.

– I olycksstatistiken klassades nackskador som en etta på en sexgradig skala. De var oviktiga och sorterades bort ur statistiken, men på försäkringsbolagen märkte man att nackskadorna stod för väldigt stora kostnader. Det var något som inte stämde. Då slog sig försäkringsbolag, biltillverkare, underleverantörer och forskare samman för att ta reda på vad det berodde på, säger Anna Nilsson-Ehle, ler brett gestikulerar och förklarar vidare:

Flera lösningar

– Man bestämde sig för att ta reda på vad som händer inne i kroppen vid en kollision men det fanns ingen testdocka som kunde mäta vad som händer i nacken. Då tog man fram en sådan docka. När dockan var klar gick alla hem till sig och stängde dörren om sig. Sedan kom Saab med en lösning på problemet, Volvo kom med en och Autoliv kom med sin egen som de sålde till flera biltillverkare. Då såg vi att kan vi jobba så med den här frågan finns det säkert fler områden där vi kan göra likadant och så har det fortsatt.

Kommentarer

 • Kristofer Andren

  Regeringen har kommit med en Maritim Strategi som sjöfarten är en del av!

 • Anonymous

  Intressant kommentar ”man kan inte ha anställnings stopp i 10 år” DEN FRÅGAN ligger hos ekonomi avdelningarna ute hos bolagen ifråga. Det är faktisk ett problem och den blir inte mindre
  med tiden. Tänk om, men gör det nu! Eller gå mot undergången…eller vem vill ni skall ta över ert livsverk?

 • rolf b bertilson

  Tack vare införandet av den sk blå skatten nästa år kommer sjöfartsklustret att öka väsentligt. Det är bra! Det är nödvändigt för Sverige och nödvändigt för miljön.
  I relaterade artiklar på denna sidan nämns M/S Kungsholm. Tänk om det fortfarande finns en chans att ta hem fartyget då skulle Svensk Sjöfart kunna ha sitt kontor ombord i henne!

 • Anonymous

  Massa snack

 • Rolle

  Vore intressant att höra vilka rederier som tänker flagga in när tonnageskatten införts .Är det något överhuvud taget? Var ju 30 års gnäll för att få det, och när de äntligen fick det så blev det märkvärdigt tyst. Förutom från ansvariga politiker då.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.