Rederi Ab Gotland är sedan onsdagen noterat på Nasdaq First North Growth Market. 

Kategori: Ekonomi

Gotlandsbolaget noterat på börsen

Onsdagen är den första handelsdagen för Gotlandsbolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. 

Rederi AB Gotland har tidigare meddelat att de har för avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market före utgången av 2022. Efter att Nasdaq genomfört en granskning av bolaget och meddelat att de uppfyller noteringskraven, kunde handeln inledas under onsdagen.

Under morgonen handlades bolagets B-aktie för 2.300 kronor som högst betalt och 1.650 som lägst betalt. A-aktien handlades till kursen 2.000 kronor.

– Vi är mycket glada och stolta att i dag notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Det ger bättre förutsättningar för befintliga och nya aktieägare att ta del av det värdeskapande vi bidrar med på Gotland och andra platser, säger Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget, i ett pressmeddelande.

Sveriges äldsta

Gotlandsbolaget grundades 1865 och är Sveriges äldsta passagerarrederi. Bolaget består av flera verksamhetsområden, bland annat färjerederierna Destination Gotland och Hansa Destinations, men också Gotland Hotels & Properties som bedriver hotell- och fastighetsutveckling på Gotland. Bolaget driver dessutom Gotland Tech Development som fokuserar på klimatomställningen av passagerar- och godstrafiken genom att utveckla nya fartyg, ny infrastruktur och klimatsmarta tekniska lösningar.

– Vi har alltid legat långt framme inom teknikutvecklingen och satsar nu på nästa generations fartyg, vår Horizonserie som består av två vätgasdrivna fartygskoncept som vi utvecklat under 2021 och 2022. De lägger grunden för att kunna skapa framtidens fossilfria resor. Senast 2030 planerar vi att ha nästa generations fartyg i trafik för Gotlandstrafiken, och att minska koldioxidutsläppen med 70 procent, säger Håkan Johansson i pressmeddelandet.

Har stort miljöfokus

De skriver vidare i pressmeddelandet att miljöfokuset har inneburit att Gotlandsbolaget under 2022 har avyttrat stora delar av verksamheten inom tanksjöfart, samt avvecklat engagemanget inom reparationsvarv.

I Gotlandsbolaget ingår även företaget Gotland Capital Management som bedriver kapitalförvaltning av bolagets likvida medel i syfte att säkerställa koncernens förmåga att investera och utveckla nya fartyg.