Göteborgs Hamn köps ut från GCT

Huvudägaren i Gävle Containerterminal (GCT), riskkapitalbolaget Noor Capital, köper ut Göteborgs Hamns andel på 20 procent i terminalen. I och med detta kontrollerar nu Noor Capital 80 procent av Gävle Containerterminal. Resterande 20 procent äger Gävle kommun.