Göteborgs hamn inviger 110-miljoners investering

Göteborgs hamn har investerat över 100 miljoner för att förnya och effektivisera kajlägena 510 och 511 i oljehamnen Skarvikshamnen.– Totalt har vi investerat ungefär 110 miljoner i olika projekt som vi inviger nu, säger Jill Söderwall, chef för olja och energi på Göteborgs hamn.Piren med de två kajlägena är en av de större kundoberoende oljekajerna i hamnen och den gamla utrustningen från 1960-talet har nu bytts ut mot modern effektiv och säkrare utrustning. Grövre rördimensioner och fler rörledningar ut på kajen ska halvera liggetiderna för vissa fartyg.– Vi är en hamn i förändring, basvolymerna till raffinaderierna fortsätter att vara viktiga men transitvolymerna ökar i betydelse. Vi ska finnas här för våra kunder i hamnen och det ska finnas plats för fartygen. För att öka tillgängligheten var vi tvungna vi få ner liggetiderna på 510 och 511, säger Jill Söderwall.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.