Göteborgs Hamn föreslår ny organisation

Våren 2008 beslutade Göteborgs kommunstyrelse i ett så kallat ”inriktningsbeslut” om att Göteborgs Hamn ska delas upp i ett kommunalt hamnbolag, en så kallad Port Authority, samt tre terminalbolag som ska drivas av externa operatörer. Göteborgs Hamn överlämnar nu ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige, där man också slår fast att ”alla anställda ska behålla sina anställningsvillkor och att gällande anställningsavtal, anställningstider och kollektivavtal fortsatt gäller i de nya bolagen”.– Det är viktigt att poängtera att det inte är Göteborgs Hamn som säljs utan driften av godshanteringen. De externa operatörerna köper med andra ord rätten att nyttja hamnens kajer och terminaler. Göteborgs Hamn AB kommer fortfarande att äga all mark och infrastruktur, och därmed kontrollen över hamnen och dess framtida utveckling, säger Sven Hulterström, Göteborgs Hamns styrelseordförande.Kommunfullmäktige väntas behandla ärendet i början av november.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.